Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties.

Informatie op deze website

Thea van Gessel stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Thea van Gessel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site, eventuele virussen op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt, of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Thea van Gessel behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Thea van Gessel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Copyright

Niets uit de tekst of van de grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thea van Gessel worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Thea van Gessel geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Het gebruik van de informatie achter deze sites is geheel voor eigen risico.